Watamu Reef 肯尼亚 Fans: 48 | 时间: 11h23 08/08 UTC+3 | Daytime: 06h24 到 18h26

10 days forecast (3h) 更新: 05h37 UTC | 模式: GFS WAVE 50km GFS 27km | 水: 26°C

周六 8周日 9周一 10周二 11周三 12周四 13周五 14周六 15周日 16周一 17周二 18
03h06h09h12h15h18h21h00h03h06h09h12h15h18h21h00h03h06h09h12h15h18h21h00h03h06h09h12h15h18h21h00h03h06h09h12h15h18h21h00h03h06h09h12h15h18h21h00h03h06h09h12h15h18h21h00h03h06h09h12h15h18h21h00h03h06h09h12h15h18h21h00h03h06h09h12h15h18h21h00h03h
风力弱风中级风中级风强风强风强风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风弱风微风微风弱风弱风弱风弱风弱风弱风微风微风弱风弱风弱风中级风中级风弱风弱风弱风弱风中级风中级风中级风弱风微风微风微风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风中级风中级风中级风中级风弱风弱风中级风中级风中级风中级风中级风中级风弱风微风弱风弱风弱风弱风微风微风微风微风微风弱风微风微风弱风弱风弱风
方向南方南方南方南方南方南方南方东南偏南南方南方南方南方南方东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南南方南方东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南南方东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南南方东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南南方南方南方东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南南方南方南方东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南南方南方南方南方东南偏南东南偏南南方东南偏南南方西南偏南西南偏南南方东南偏南东南偏南南方南方西南偏南西南方南方东南偏东东南偏东东南方东南偏南东南方东南方
平均水平 (kn)1213182122201814151517181717161411910111412121311710111414151412101314151513129810121313121311101214151515151212151517161413119111314129864612109101112
阵风 (kn)1920232728272521222222232223222016131214161518181510121316172020171516171919191813111314151718181614141618192221181818192121201918131516171615131179151214151716
海浪小浪小浪小浪中级浪小浪小浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪
方向东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南方东南偏南东南方东南偏南东南方东南方东南方东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东
高度 (m)1.81.81.922.22.42.52.42.42.42.42.42.52.52.42.32.22.121.91.91.81.81.71.71.61.61.61.61.61.71.71.71.71.61.61.61.71.71.71.71.61.61.51.51.51.51.51.51.61.61.71.81.81.81.91.81.81.71.71.71.71.81.81.71.71.61.61.61.61.51.51.51.51.51.51.61.61.6
周期 (s)10101010777888888888999999999999999999999999988888889999999999999999888888899999101010
潮汐(米)
天气
温度 (°C)242426272726252424242627272524242424252526252424232326272725242424242627272524242323252727252424242326272725242423232627272524242323262827252424242326262826252425
云 (%)455612211316588480204565623154978610081684620434955332423817886924384724232970807587705022307669796686785856736234315464372319254551686341638770915537243252
下雨 (mm/h)0.30.30.40.30.40.51.10.80.80.40.8

10 days forecast (1h) 更新: 05h37 UTC | 模式: GFS WAVE 50km GFS 27km | 水: 26°C

周六 8周日 9周一 10周二 11周三 12周四 13周五 14周六 15周日 16周一 17周二 18
03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h
风力弱风弱风弱风中级风中级风中级风中级风强风强风强风强风强风强风强风强风强风强风强风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风弱风弱风弱风弱风微风微风微风微风微风微风微风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风弱风弱风弱风弱风弱风微风微风微风微风微风微风微风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风弱风弱风弱风弱风弱风弱风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风弱风弱风弱风微风微风微风微风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风弱风弱风弱风微风微风微风微风微风微风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风
方向南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方东南偏南东南偏南东南偏南南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南南方南方南方南方南方南方南方南方东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南南方南方南方东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南南方南方南方南方南方东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南南方东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南南方南方南方南方南方南方南方南方东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南南方南方南方南方南方南方南方东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南南方南方东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南南方南方南方西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南南方南方南方东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南南方南方南方南方南方南方南方南方西南偏南西南偏南西南方西南方西南方西南偏南南方东南偏南东南方东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南方东南方东南方东南方东南偏南东南偏南东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方
平均水平 (kn)12121213141618192121222222212020191818161514141415151515161617181818181817171717171716151514131211109999101011111214141413121212121213131212119877910101111121314141414141415151414131312111010101213141414151515161615151413131212111098888910111212131313141313131212121313121211101010101112131314141515151515151515151515141312121212131415151515161617171616151414141313131211109991011121313141414141312111099988766544468101212111099999101011111112121112
阵风 (kn)1919192021222325262728282828272726262524222121222222222222222223232322222222222323232222212019171615141313121212131415161616161516171818181818171513111010111212121314151617171718192021212019181716151515151616171718181919191919191919181816151312111111121314141415151516161717181818181818171615151414141415161617181818191920212222222120191818181818181818181920202121212121212020201919191816141313141515161616171717161616151514141313121110877791113151514121213141415151617171717161616
海浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪中级浪中级浪中级浪中级浪小浪小浪小浪小浪小浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪中级浪小浪微浪微浪微浪微浪
方向东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南方东南方东南方东南偏南东南偏南东南偏南东南方东南方东南方东南方东南偏南东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东方东北偏北北方北方
高度 (m)1.81.81.81.81.81.81.91.9222.12.22.22.32.32.42.42.52.52.52.52.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.52.52.52.52.52.52.52.42.42.42.32.32.22.22.12.12.122221.91.91.91.91.91.91.81.81.81.81.81.71.71.71.71.71.71.71.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.61.61.61.61.61.61.61.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.61.61.61.61.61.71.71.71.71.81.81.81.81.81.81.81.81.81.91.91.81.81.81.81.81.81.81.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.81.81.81.81.71.71.71.71.71.71.71.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.61.61.61.61.61.71.81.61.10.50.20.2
周期 (s)10101010101010101010987677777788888888888888888888888888889999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999988888888888888888888899999999999999999999999999999999999999999999999988888888888888888888999999999999999101010109101011107311
潮汐(米)
天气
温度 (°C)242323242425262627272727272726262525252424242424242424242425262627272727272625252524242424242424242423242425252525252626262625252424242424242424232323232425262627272727272626252524242424242424242424242425262627272727272626252524242424242424232323232324252627272727272625252524242424242424242323232425262627272727272625252524242424242424232323232425262626272727272625252424242424242424232323232325262727282827272726252525242424242424242423232425262626262727282726262525252524242424252525
云 (%)1631455660564124121117211794913131216274358707884898980593620203145556165676762513931324054728897969086909610097898175716864574629129203038434647495355554941332725242525231914846174168889385695034242330384548474031242222232323294156707880807775757985878477706357504030221820304664767873697277797569667179868784787164585554566268737470625343342929313745546165645747373026232120191921253139454849515763687068635446414451637584878274707787918470554641373227242427323845526067
下雨 (mm/h)0.30.30.30.30.40.40.40.30.30.30.30.30.40.40.40.50.70.91.110.90.80.80.90.80.60.30.30.40.50.60.80.91

浪潮从Malindi 来(距22.6 Watamu Reef公里)

冲浪点的潮汐预测不提供任何担保。请不要使用于导航或危险的活动。 更多